Češi si zlato jako investici idealizují aneb 7 důvodů, proč by zlato mělo být jen doplňkem portfolia

09.10.2014

Zlato společně s nemovitostmi považují Češi za nejvhodnější dlouhodobou investici. Nemovitost by jako ideální zvolil každý druhý Čech, zlato by si vybralo 28% z nás. Investice do zlata je pak podle Čechů nejméně kolísající investicí. Pravda je ale poněkud jiná.

Jedná se o dlouhodobě zakořeněný omyl, že zlato či nemovitosti nemohou být ztrátové a jejich ceny nekolísají. Na dlouhodobém horizontu je zlato hned za akciemi nejkolísavější investicí. Ostatně je tomu pouhých osm let, co na americkém trhu praskla nemovitostní bublina a ceny doslova přes noc spadly o tisíce dolarů.

Ale podle průzkumu mezi těmi, kdo si koupili nemovitost na úvěr, se zdá, že na to Češi už zapomněli. Každý desátý odpovídající pak považuje za nejlepší dlouhodobou investici dluhopisy. Tady se někteří patrně dopouštějí jedné ze základních chyb, která spočívá v lpění na nedávných trendech. Dluhopisy obecně byly v minulých letech skutečně velmi dobrou investicí, ovšem to bylo dáno především setrvalým poklesem úrokových sazeb, které jsou v současnosti na historických minimech.

Češi si idealizují i průměrný dlouhodobý výnos zlata. Nejčastěji se domnívají, že se pohybuje mezi 3 až 5 procentními body nad inflací. Uvedlo to 39% respondentů. Každý pátý Čech si dokonce myslí, že je to mezi 6% a 10%. Přitom z dlouhodobého hlediska se výnosnost pohybuje na úrovni inflace, respektive zhruba do jednoho procentního bodu nad ní. To podle výzkumu vědělo 11% odpovídajících.

Na dlouhém horizontu jsou nejvýnosnější akcie. I státní dluhopisy, tradiční investice konzervativních investorů, přinesly vyšší reálný výnos než zlato. V loňském roce bylo zlato dokonce vysoce ztrátové, propad ceny činil 26%.

Češi by zlaté mánii podlehli celkem snadno

Pokud by Češi měli volný milion korun, tak by zlato jako investici volilo 22 % respondentů jen v případě, že by bylo cena zajímavá a do budoucna by byl jistý její růst. Každý pátý Čech (21 %) se domnívá, že by částku investoval do různých typů investic a zlato by v nich hrálo důležitou roli. Pětina Čechů se domnívá, že milion investovaný do zlata by se jim vyplatil, a považuje zlato za skvělou investici, která nikdy neztratí hodnotu.

To neodpovídá realitě. Posledním příkladem je propad ceny o více než třetinu za poslední tři roky. Zlato tedy jednoznačně nelze považovat za stabilní a bezpečnou investici. Lze je doporučit pouze jako malý doplněk portfolia.

7 důvodů, proč by zlato mělo být jen okrajovou investicí

  1. Zlato investorovi nepřináší žádný pravidelný příjem, na rozdíl od akcií (dividendy) a dluhopisů (kupóny).
  2. Zlato není dlouhodobě bezpečný přístav. Je pravda, že v období velkých otřesů zlato určitým bezpečným přístavem je, neboť vždy bude mít nějakou hodnotu. Funguje tedy jako pojistka pro případ extrémních událostí. Výzkumy různých psychologů ukazují, že lidé mají poměrně silnou tendenci přikládat příliš velkou váhu velmi nepravděpodobným událostem, jako jsou například vážné hospodářské krize ve 30. letech 20. století a ta v roce 2008.
  3. Zlato není nepostradatelnou součástí portfolia. Investor, který chce snížit rizikovost svého portfolia, může zařadit státní dluhopisy (mají nízkou korelaci s akciemi). Učebnicovým příkladem je krizový rok 2008, kdy došlo ke krachu akcií, nicméně ceny státních dluhopisů (například USA) výrazně stoupaly.
  4. Behaviorální argument. Mnoho investorů kupuje zlato za příliš vysoké ceny. Je prokázáno, že investoři houfně nakupovali na vrcholech trhu v letech 1980 a 2011. Taková investice se nemůže vyplatit. Zlato je zkrátka občas "in", nákup v takovém období je ale zpravidla receptem na rychlou ztrátu peněz.
  5. S nákupem fyzického zlata jsou spojeny nemalé náklady. Investoři musejí počítat s maržemi producenta a prodejce a s přepravními náklady. V poslední době si určitou popularitu získaly i spořicí programy do zlata, s nimiž je ale zpravidla spojen vstupní poplatek. Dále jsou zde náklady související s bezpečným skladováním zlata. Pokud se investor rozhodne pro skladování v trezoru, musí počítat s náklady typicky v rozmezí 0,5 až 1 % hodnoty zlata ročně.
  6. Obecně řečeno může být zlato doplňkem investičního portfolia. I malá váha v portfoliu, řekněme 5 %, může snížit volatilitu portfolia jako celku a zajistit ho pro případ velmi negativního vývoje.
  7. Pokud někdo zlato do portfolia chce zařadit kvůli diverzifikaci, může zvážit nákup burzovně obchodovaného fondu (ETF), který drží fyzické zlato. Takové fondy mají velmi nízké náklady, obchoduje se s nimi na burze a investor neřeší skladování. Neplatí žádnou marži prodejci, která může být dvouciferná. Toto řešení má jedinou nevýhodu – pokud se svět zhroutí, bude lepší mít zlato fyzicky doma.