Výkonnost zlata v dlouhodobější perspektivě

16.10.2014

Příznivci investic do zlata se ohánějí historickou skvělou výkonností drahého kovu. Jenže spoléhat se na minulost se nevyplácí. Je hezké vzpomínat na rekordy, které zlato donedávna trhalo, nelze však předpokládat, že se budoucnost bude minulosti do puntíku podobat.

Dlouhodobí optimisté ohledně zlata často historické údaje využívají ke zdůvodnění svých predikcí. Je to do určité míry naivní. Stejně tak by ale bylo naivní minulé vzorce zcela ignorovat.

Cena zlata byla před rokem 1971 zafixována, takže časová řada ještě není dostatečně dlouhá. Navzdory tomu však lze učinit nějaké závěry i z uplynulých 43 let. Porovnejme třeba zlato s klasickým balancovaným portfoliem s 60 % akcií a 40 % dluhopisů a dluhopisovým indexem.

Balancované portfolio 60/40 předstihlo další dvě investice nominálně, nicméně dluhopisové portfolio mělo nejkonzistentnější rizikově očištěné výnosy. Nadvážení dluhopisů ve vztahu k akciím a zlatu v tomto období nabízelo výjimečný výkon (nelze ale příliš očekávat, že tento vývoj bude pokračovat).

Zlato v podmínkách rizikově očištěných výnosů prohrává

Drahý kov nabízí složenou roční míru růstu, která je ekvivalentem míry růstu hodnoty dluhopisového portfolia, ale vykazuje čtyřnásobnou volatilitu. Dokonce i čisté akciové portfolio má směrodatnou odchylku za stejné období o 40 % nižší. Kvantifikovatelné riziko zlata je tak oproti jiným aktivům závratné.

Pozitivní je ale na zlatě to, že jeho výkonnost není korelována s ostatními třídami aktiv. Pomáhá tedy k lepší diverzifikaci a může zvýšit rizikově očištěný výnos celého portfolia. Nelze ale zapomínat na to, že zlato je extrémně volatilním aktivem, kterému se na rizikově očištěné bázi nedaří.

To znamená, že zlato sice podalo od zrušení fixní ceny nominálně dobrý výkon, ne však stabilně. Bylo naopak tak volatilní, že za toto období rizikově očištěné výnosy skončily mezi nejhoršími ze sledovaných tříd aktiv.

Riskantním aspektem investice do zlata je to, že cenová prémie u tohoto drahého kovu vyplývá z jeho možného využití jako platidla v případě kolapsu měnového systému. Toto vnímání je velmi zavádějící a technologie to nejspíše v budoucnu potvrdí. Budoucnost peněz se neskrývá kdesi ve zlatých žílách hornin, ale spíše někde v kyberprostoru. S růstem možností alternativních měn se bude poptávka po zlatě spíše snižovat.