Slovníček pojmů

Good delivery

Good Delivery je mezinárodně uznávaný standard (norma) kvality zlata a stříbra, vytvořený členy The London Bullion Market Association (LBMA). Plnění této normy je neustále kontrolováno přímo ve výrobě v jednotlivých závodech i v oběhovém systému. Díky této normě jsou všechny produkty označené Good Delivery při obchodech akceptovatelné bez jakýchkoliv výhrad nebo připomínek.

Inflace

Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz, což znamená že po uplynutí určitého období za stejné množství peněz lze koupit méně zboží a služeb, než-li na počátku daného období.

London Fix

London Fix (neboli London Gold Fixing) je v podstatě aktuální světová cena zlata na londýnském trhu. Vyhlašuje se dvakrát denně a určují ho nejvýznamnější obchodníci se zlatem.

Průběh fixace ceny je následující: předsedající navrhne „otevírací cenu“, poté se řeší, kdo z jednotlivých členů kdo a v jakém množštví chce nakupovat nebo prodávat, a ve chvíli kdy je nabídka s poptávkou vyrovnána, je stanoven fix ceny.

Ryzost

Ryzost je číselný údaj o poměrném hmotnostním obsahu drahého kovu v předmětu nebo ve slitině. V některých zemích je zákonem stanoveno, že na ozdobných předmětech a špercích z drahých kovů musí být ryzost vyznačena a potvrzena značkou státní zkušebny (puncem). Ryzost se tradičně udává v karátech, přičemž jeden karát odpovídá 1/24 hmotnosti a ryzí kov má tedy maximálně 24 karátů. Ve šperkařství se nejčastěji používá 14ti karátové zlato, naproti tomu investiční mince a slitky se většinou vyrábí ve vysokých ryzostech. U stříbra bývá minimálně 900/1000, u zlata i ryzost 999,9/1000.

Trojská unce

Trojská unce je základní váhová jednotka, která se používá na mezinárodních trzích s drahými kovy jako je zlato, stříbro, platiny, apod. Název je odvozen od francouzského města Troyes, které bylo v období středověku hlavním centrem obchodu s drahými kovy. Trojská unce je označována Oz a její hmotnost je shodná s 31,103496 gramy.

Volatilita

Ukazuje kolísavost daného investičního instrumentu. Čím je větší volatilita, tím také kurz kolísá ve větším rozpětí. Jedná se o číslo od nuly do jedné. Volatilita ukazuje nestálost, kolísání výnosových měr, měnových kurzů a nebo cen investičních instrumentů. Lze s ní měřit i riziko, čím vyšší je volatilita cenného papíru, tím větší je riziko ztráty. Obecně je tohoto pojmu používáno též pro vyjádření nestálosti či změny.